Сайхан тэнгэрийн үзэсгэлэнтэй нар

Хэт өтгөн үүлний дор нарны гэрэл гэж юу вэ?

Гарчиг

  • Сайхан тэнгэрийн үзэсгэлэнтэй нар

    Хэт өтгөн үүлний дор нарны гэрэл гэж юу вэ?

Тодорхойлолт

Нар нь үдээс хойш сайхан байдаг
Үүнийг харахад би өөрийнхөө төлөө байх болно