Сайхан нар

Цэнхэр тэнгэрийн үзэсгэлэнтэй нар

Гарчиг

  • Сайхан нар

    Цэнхэр тэнгэрийн үзэсгэлэнтэй нар

Тодорхойлолт

Гайхамшигтай нар миний дурсамжийг надад сануулдаг

Үр нөлөө
НИСЭХ цуглуулгаас гаргасан
WHITE NEUTRALIZER нь NIK цуглуулга