Савлуурт Bristle

Савлуур өргөс

Гарчиг

  • Савлуурт Bristle

    Савлуур өргөс

Тодорхойлолт

Хэдийгээр байшин аюултай, очих газар нь магадгүй юм Могалбанн хогийн ургамлыг буруутгах хэрэггүй Хафез Үр нөлөө: Viveza 2 BY NIC цуглуулга ба Auto tone BY Photoshop