Оргилуур

Оргилуур

Гарчиг

  • Оргилуур

    Оргилуур

Тодорхойлолт

Саратын рашаанууд нь Мазандаран муж, өмнөд Сада, Чарханжар дүүрэг, Поох уул, Соурат тосгон, Ароост болон Инда тосгоны хооронд оршдог. Булгууд нь хойд хэсгээрээ өндөрлөг газрууд, нуруугаар ой модоор бүрхэгдсэн толгодоос урагшаа урагшаа урагшаа, бут сөөг, бут сөөгөөр хүрээлэгдсэн өндөрлөг газраас урагшаа явдаг. Баруун нь Аурт тосгоноор хүрээлэгдсэн байдаг

Үр нөлөө
vivaze