Ойн хүрээ сайхан

Лахижан ойн ой мод

Гарчиг

  • Ойн хүрээ сайхан

    Лахижан ойн ой мод

Тодорхойлолт

Заримдаа та ямар нэг төрлийн гэрэл зураг хийх шаардлагагүй, байгаль өөрөө гараа аваад сайхан гэрэл зургийн жаазны өмнө сууж байна ... Үр нөлөө: Viveza 2 BY NIC цуглуулга ба Auto tone BY Photoshop