Нэг өдөрт амарч, хүлээ

Камерыг харж сууж байгаа хоёр хүүхэд

Гарчиг

  • Нэг өдөрт амарч, хүлээ

    Камерыг харж сууж байгаа хоёр хүүхэд

Тодорхойлолт

Камерин дээр сууж хоёр удаа аажим аажмаар туранхай хацраа

Чулуугаа чонон дээр байлга
Нэг өдөр та түүнийг нулимж байгааг хардаг

Яруу найрагч Сайади Ширази
Садиагийн Номлогчдын Батс 64