Ногоон уулс

Ногоон уулс, цэнхэр тэнгэрт байдаг

Гарчиг

  • Ногоон уулс

    Ногоон уулс, цэнхэр тэнгэрт байдаг

Тодорхойлолт

Randan тосгоны ойролцоох ногоон уулс