Ногоон модны хажуугийн ногоон мод

Ногоон мод ба хөх тэнгэр уулны дэргэд зогсдог

Гарчиг

  • Ногоон модны хажуугийн ногоон мод

    Ногоон мод ба хөх тэнгэр уулны дэргэд зогсдог

Тодорхойлолт

Уулын харагдац бүхий ногоон тэнгэр, ногоон модтой

Өгөгдсөн өөрчлөлтүүд
Би Пикасагаас авирч байна
Пикасагаар дүүргэ