Нарны гялбаа

Ойт гэрэл

Гарчиг

  • Нарны гялбаа

    Ойт гэрэл

Тодорхойлолт

Би хэлэхдээ, нарны булгийн гэрэл хаана байна?
Тэр "Talat-ийн үдээс эхлэн би чамд хайртай" гэж хэлсэн.

Үр нөлөө
тоны харьцуулалт