Намар хүлээж байна ...

Намрын навч унах

Гарчиг

  • Намар хүлээж байна ...

    Намрын навч унах

Тодорхойлолт

Чи бол цэцэрлэгч, цэцэрлэгч, бут сөөг, тахир хүн юм Өвдөлт намдаах эмийг үз Үр нөлөө төсөөлөлтэй