Модны навчан доор

Ногоон модны дор, туйлын чимээгүйхэн

Гарчиг

  • Модны навчан доор

    Ногоон модны дор, туйлын чимээгүйхэн

Тодорхойлолт

Модны навч дагуу сууж байх ёстой
Миний сайн мэдээг тайвшруулахын тулд тайван байна

НИСЭХ цуглуулгаас гаргасан
WHITE NEUTRALIZER нь NIK цуглуулга