Исфаханы цэцгийн цэцэрлэг

Сүүдэр нь маш сайхан мод, өвсөөр хийгдсэн байдаг

Гарчиг

  • Исфаханы цэцгийн цэцэрлэг

    Сүүдэр нь маш сайхан мод, өвсөөр хийгдсэн байдаг

Тодорхойлолт

Модны сүүдэр дор цэцэрлэгт нарны наран өдөр