Имрахамын тосгон

Үзэсгэлэнт цэцгэн цэцгийг томордог

Гарчиг

  • Имрахамын тосгон

    Үзэсгэлэнт цэцгэн цэцгийг томордог

Тодорхойлолт

Ira Shemiranat тосгоны сайхан цэцэг
Чи хэцүү байсан ч гэсэн сэтгэлийн гомдол
Үр нөлөө
Цагаан арьстанжуулалт NIC цуглуулгаас
ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ