Зөвхөн мод

Ногоон уулсын хоорондох ганц ногоон мод

Гарчиг

  • Зөвхөн мод

    Ногоон уулсын хоорондох ганц ногоон мод

Тодорхойлолт

Рандагийн ойролцоо хөх тэнгэрийн доорх мод байна