Завсарлагасан Tulips-ийн талбайн байдал

Далавчлаг цэцгийн суурь, хөх тэнгэрийг өтгөн үүлээр бүрхсэн

Гарчиг

  • Завсарлагасан Tulips-ийн талбайн байдал

    Далавчлаг цэцгийн суурь, хөх тэнгэрийг өтгөн үүлээр бүрхсэн

Тодорхойлолт

Залгих цэцэг Цэцэрлэгийн ойролцоо байдаг сээр нуруугүйтэн цэцэг
Үнэхээр сайхан, тайван
Үр нөлөө
Полинизаци NIC цуглуулгаас
НИК цуглуулгаас сэргээх COLOR CAST
NIC цуглуулгаас FOLIAGE
NIC цуглуулгаар TOTAL CONTRAST
BI-COLOR USER DEFINED NIC цуглуулгаас
WHITE NEUTRALIZER NIC цуглуулгаас
INDIAN SUMMER NIC цуглуулгаас
Илтгэгч EFEX цуглуулгаас NIC цуглуулга