Жилийн намрын навчис

Жилийн улбар шар намрын навчис наранд навчис

Гарчиг

  • Жилийн намрын навчис

    Жилийн улбар шар намрын навчис наранд навчис

Тодорхойлолт

Намрын навч гэж боддог хэн нэгэн навч үхнэ гэсэн үг
Салхи үлээх өдрүүдэд хэзээ ч бүжиглэдэггүй!