Далайн эрэг дээрх ногоон мод

Далайн эрэг дээрх ногоон мод

Гарчиг

  • Далайн эрэг дээрх ногоон мод

    Далайн эрэг дээрх ногоон мод

Тодорхойлолт

Далайд хараад цөлд тэвчээр хүлээх хэрэгтэй Би зүрх сэтгэлээ далайд ажиллуулдаг Хафез