Далайн эрэг

Киш далайн эрэг

Гарчиг

  • Далайн эрэг

    Киш далайн эрэг

Тодорхойлолт

Наран шарлагын газар хэвээр байна. Энэ агуу хайрын улмаас энэ нь үргэлжилсээр байна.