River жана Е.

River көк асман астында тоолор аркылуу агып

наам

  • River жана Е.

    River көк асман астында тоолор аркылуу агып

баяндоо

Dell көлгө алып асканы чапканда
Бич коркунучун алып чайпалып!
Жок тоонун булактар ​​талаптагыдай иштебей ажыратпай эле;
Кайда Суусап алып күчүнө оозу ...