тикенектер менен кооз гүлдөр

Клиноремённым кооз гүлдөр жана жашыл

наам

  • тикенектер менен кооз гүлдөр

    Клиноремённым кооз гүлдөр жана жашыл

баяндоо

Тикенек гүлдөр Khansar үчүн эмес,

Effects
чалгындоо
АЙЫРМА COLOR RANGE
Vignette: линза
CROSS PROCESSING