так жазында Like

Тазалоо суу көлмө

наам

  • так жазында Like

    Тазалоо суу көлмө

баяндоо

жарык булагы кайда күндү билдирди

Сиздин Таттуу эриндер уятка булагы Enjoy

Үлүл суу жана тери азыр кокустан эмес,

Эмес, максатка ылайыктуу деп жашыруун жай жүрөт

House Эркиндикке эмес, бир дагы өлкө жок

Keeper