жалбырактар

Жашыл даракка жана унчукпай Under

наам

  • жалбырактар

    Жашыл даракка жана унчукпай Under

баяндоо

дарактардын жалбырактары менен жолугушту
Мен жакшы кабар күтүп деп сүйүнүшкөн сезип

CORSS PROCESSING By NIK топтоо
АК NEUTRALIZER By NIK чогултуу