гүлдөрдүн бутагы

гүлдөрдүн кымбаттоосу

наам

  • гүлдөрдүн бутагы

    гүлдөрдүн кымбаттоосу

баяндоо

үй кооптуу жана токтотот күмөн да азаптуу Египеттин тикен деп капа болбогула, Keeper Effects: Viveza 2 BY NIC топтоо жана Auto мүнөзүндө Photoshop