асманга даярдуулук менен кабыл алгыла

Көк асмандын астында, кипарис

наам

  • асманга даярдуулук менен кабыл алгыла

    Көк асмандын астында, кипарис

баяндоо

Мен дарактарды жакшы көрөм, мен ... Туруктуу жана достук ары-бери байлап, асман менен жерди даярдуулук менен ...