агын суу

Таза суу жана балырлар

наам

  • агын суу

    Таза суу жана балырлар

баяндоо

Иштеп жаткан суу өмүргө агып жатат

Мага жана тамган сиздин ыраазы болуп саналат

тынч узак уйкудан катары жашоо, тынч жатат,

Жашоо таттуу, момпосуй сыяктуу жакшы күн