Тынч жана жашыл тоо

Браун тоолор жана көк асманды жана булут

наам

  • Тынч жана жашыл тоо

    Браун тоолор жана көк асманды жана булут

баяндоо

булуттар ылайык, тынч жана жашыл тоолор

Effects
Уюлдашуу NIK чогултуу менен