Токой туман, булут Namakabroud толуп

Жалбырактуу токойлор жана тумандуу

наам

  • Токой туман, булут Namakabroud толуп

    Жалбырактуу токойлор жана тумандуу

баяндоо

Namakabroud жашыл токойлор туман жана булуттардын толук   Effects чалгындоо күн нуру CROSS PROCESSING Vignette: линза АК Neutralizer