Сүт коко гүл карап көрө ...

Абердин жашыл

наам

  • Сүт коко гүл карап көрө ...

    Абердин жашыл

баяндоо

Тикенек этегинен күрөшкө таандык алып жатам Мен тизесине жуккан жана тикенек бир суу сыяктуу эмесмин Саиб Тебризи