Бир күнү, тынч отуруп, күтүп

Эки бала отурган камерага карап

наам

  • Бир күнү, тынч отуруп, күтүп

    Эки бала отурган камерага карап

баяндоо

Эки бала тынч жана Зул камера менен иштөөнүн отурат

Карышкыр тура бербе, балдар алды
Бир күнү ал пайдалуу Plngsh түшүнүшөт

Poet Саади Ширази
Саади "молдокелер" Materia бит 64