ಹೂವು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮೊಗ್ಗು

ಹೂವು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮೊಗ್ಗು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಹೂವು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮೊಗ್ಗು

    ಹೂವು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮೊಗ್ಗು

ವಿವರಣೆ

ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ವಿವೇಜ್ 2, ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ (ತಯಾರಿಸಲು 4) ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಐಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಟೋನ್ ಮೂಲಕ