ರೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಗಳು

Dewy ಎಲೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ರೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಗಳು

    Dewy ಎಲೆಗಳು

ವಿವರಣೆ

ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಈ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳಕು ... ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಐಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಟೋನ್ನಿಂದ ವಿವೇಜ್ 2