ಬಿಳಿ ನೀರಿನ ಪರ್ವತ

ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಬಿಳಿ ನೀರಿನ ಪರ್ವತ

    ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು

ವಿವರಣೆ

ಐದು ಹವಾಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನದಂದು ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ಮೌಂಟೇನ್