ಫ್ಲುಫಿ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್

ನಯವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಫ್ಲುಫಿ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್

    ನಯವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು

ವಿವರಣೆ

ಮನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ ಮೊಘಲ್ಬನ್ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ದೂರುವುದಿಲ್ಲ ಹಫೆಜ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಐಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಟೋನ್ನಿಂದ ವಿವೇಜ್ 2