ស្រះពណ៌បៃតង

ស្រះពណ៌បៃតង

ចំណងជើង

  • ស្រះពណ៌បៃតង

    ស្រះពណ៌បៃតង

ការពិពណ៌នា

ស្រះពណ៌បៃតងទទេ                                មិនផ្កាផ្កាឈូក   និយាយខ្សឹបខ្សៀវ                                       សេចក្តីសប្បុរសល្អ   ខ្ញុំជាដើមឈើភ្លោះ!                     សូមជូនពរអ្នកដឹងថាខ្ញុំត្រជាក់   មើលទៅស្អាតជាងបន្តិច                           បំពេញស្រះទឹក! បែបផែន កម្រិត & ខ្សែកោង