ស៊ុមឈើដ៏ស្រស់ស្អាត

ដើមឈើដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងព្រៃ Lahijan

ចំណងជើង

  • ស៊ុមឈើដ៏ស្រស់ស្អាត

    ដើមឈើដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងព្រៃ Lahijan

ការពិពណ៌នា

ពេលខ្លះអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវថតរូបបែបធម្មជាតិធម្មជាតិរបស់វាយកដៃរបស់អ្នកហើយអង្គុយនៅពីមុខស៊ុមរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាត ... បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Photoshop