សំពត់ផ្កានិងស្បែកជើងស្បែក

honeysuckle hangs ជាងឆ័ត្រនេះ

ចំណងជើង

  • សំពត់ផ្កានិងស្បែកជើងស្បែក

    honeysuckle hangs ជាងឆ័ត្រនេះ

ការពិពណ៌នា

គ្មានទុក្ខព្រួយនៅក្នុងចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកទេ ទូកដែលគ្មានមនុស្សបើកនឹងយករលកនៅគ្រប់ទីកន្លែង Reza Hashemi បែបផែន: Viveza 2, ស្លឹក (ដុត 4) ដោយ NIC ការប្រមូលនិងសម្លេងដោយប្រើដោយប្រើ Photoshop