ភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យ

ទិដ្ឋភាពជុំនៃ Travertine ស្ទេហ្វិនប្រភពទឹក

ចំណងជើង

  • ភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យ

    ទិដ្ឋភាពជុំនៃ Travertine ស្ទេហ្វិនប្រភពទឹក

ការពិពណ៌នា

នៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំ

 វាតែងតែមានរដូវរងា
ប្រភពទឹកចំនួនប្រាំពីរនៃស៊ូរ៉េននៅក្នុងខេត្ត Mazandaran នៃទីក្រុង Sari នៃទីក្រុង Chahardangeh

បែបផែន
កម្រិតពណ៌