ព្រៃឈើពោរពេញដោយអ័ព្ទពពកនិងពពកអំបិល

ព្រៃបៃតងនិងព្រៃរលោង

ចំណងជើង

  • ព្រៃឈើពោរពេញដោយអ័ព្ទពពកនិងពពកអំបិល

    ព្រៃបៃតងនិងព្រៃរលោង

ការពិពណ៌នា

ព្រៃបៃតងនៃទឹកអំបិលពោរពេញដោយអ័ព្ទនិងពពក   បែបផែន នយោបាយ ពន្លឺថ្ងៃ ដំណើរការ CROSS VIGNETTE: កែវភ្នែក ពពកមិនប្រក្រតី