ពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រោមពពក

ដើមឈើពណ៌បៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវនិងពាក់កណ្តាលពពក

ចំណងជើង

  • ពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រោមពពក

    ដើមឈើពណ៌បៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវនិងពាក់កណ្តាលពពក

ការពិពណ៌នា

ទេសភាពពន្លឺព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅក្រោមពពកក្រោមដើមឈើ