ផ្កាសួនច្បារ Isfahan

ស្រមោលត្រូវបានធ្វើពីដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្មៅ

ចំណងជើង

  • ផ្កាសួនច្បារ Isfahan

    ស្រមោលត្រូវបានធ្វើពីដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្មៅ

ការពិពណ៌នា

មួយថ្ងៃមានពន្លឺថ្ងៃនៅក្នុងសួនច្បារក្រោមម្លប់នៃដើមឈើ