ផ្កាភ្លៀងត្រូវបានគេបរិភោគ

ផ្កាដើមស្វាយ

ចំណងជើង

  • ផ្កាភ្លៀងត្រូវបានគេបរិភោគ

    ផ្កាដើមស្វាយ

ការពិពណ៌នា

ភ្លៀងម្តងទៀតនៅពេលព្រឹកនៃអាកា ខ្ញុំមិនមែនដោយគ្មានអ្នកនៅលើផ្លូវ នៅក្នុងបេះដូងដ៏ត្រជាក់នេះមានដក់ជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំ បានផ្លាស់ប្តូរដោយលោកស្រីជូ Majnoon បានបាត់បង់នៅក្នុងវាលខ្សាច់ "Parvaneh Hosseini" បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើកម្មវិធី Photoshop