នៅលើកំពូលភ្នំ

ភ្នំពណ៌សគ្របដណ្តប់ដោយព្រិលនិងមេឃនៅតេអេរ៉ង់

ចំណងជើង

  • នៅលើកំពូលភ្នំ

    ភ្នំពណ៌សគ្របដណ្តប់ដោយព្រិលនិងមេឃនៅតេអេរ៉ង់

ការពិពណ៌នា

នៅកំពូលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល, ឆ្ពោះទៅរមណីយដ្ឋាននេះបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍ Pelagic Chal
នៅកំពូលភ្នំអ្នករកឃើញជីវិតនៅរស់

បែបផែន
POLARIZATION ដោយ Picasa