ទិដ្ឋភាពនៃវាលទំនាបនៃ Tulips ក្រឡាប់

លេបត្របកផ្កាឈូកនិងផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវជាមួយនឹងពពកក្រាស់

ចំណងជើង

  • ទិដ្ឋភាពនៃវាលទំនាបនៃ Tulips ក្រឡាប់

    លេបត្របកផ្កាឈូកនិងផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវជាមួយនឹងពពកក្រាស់

ការពិពណ៌នា

សត្វល្មូនផ្កាថ្មនៅជិតខាខារ
ពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសម្រាកកាយ
បែបផែន
និយមន័យដោយ NIC Collection
យកស្បែកពណ៌ចេញដោយ NIC Collection
FOCIAGE ដោយ NIC Collection
កិច្ចសន្យាសរុបដោយ NIC Collection
អ្នកប្រើ BI-COLOR បានកំណត់ដោយ NIC Collection
អ្នកពឹងផ្អែកលើពណ៌សដោយ NIC Collection
SUMMER ឥណ្ឌាដោយ NIC Collection
EFEX អ្នករិះគន់ដោយ NIC Collection