ទន្លេនិងភ្នំ

ទន្លេនេះហូរកាត់តាមភ្នំនៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ទន្លេនិងភ្នំ

    ទន្លេនេះហូរកាត់តាមភ្នំនៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

អ្នកបានឡើងថ្មចូលទៅក្នុងសមុទ្រ
បបូរមាត់ទន្លេគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃរលក!
ប្រភពទឹកត្រូវបានបំបែកចេញពីភ្នំហើយការងាររបស់វានៅតែមាន។
តើអ្នកទទួលបានបបូរមាត់ទឹកដែលនៅទីណា ...