ត្រីកោណដ៏ស្រស់ស្អាតនៃផ្កា

ផ្កាបៃតងបីផ្ការីកនិងពណ៌ស្វាយ

ចំណងជើង

  • ត្រីកោណដ៏ស្រស់ស្អាតនៃផ្កា

    ផ្កាបៃតងបីផ្ការីកនិងពណ៌ស្វាយ

ការពិពណ៌នា

ត្រីកោណត្រូវបានគេនិយាយថាជារាងធរណីមាត្រខ្លាំងបំផុត ល្អចំពោះអ្នក តើអ្នកកំពុងឈរនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្នកបានបង្ហាញភាតរភាពរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរ ...
បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection