ដើមឈើផ្កាពណ៌ស

ផ្កាពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមដើមឈើ

ចំណងជើង

  • ដើមឈើផ្កាពណ៌ស

    ផ្កាពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមដើមឈើ

ការពិពណ៌នា

ដើមឈើផ្កាពណ៌សនៅក្នុងឧទ្យាន Chitgar នៅនិទាឃរដូវ