ដូចនិទាឃរដូវស្រស់

ស្រះទឹកស្អាត

ចំណងជើង

  • ដូចនិទាឃរដូវស្រស់

    ស្រះទឹកស្អាត

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំបាននិយាយថាតើពន្លឺនៃនិទាឃរដូវព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វី

អ្នកគឺជាប្រភពនៃបបូរមាត់ផ្អែមល្ហែម

ការលង់ទឹកក្នុងទឹកនិងញើសឥឡូវនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ

វាមិនមែនជាការចាំបាច់ដើម្បីចាកចេញពីការសំងាត់នោះទេ

មិនមានព័ត៌មាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ Randan ថាគាត់មិនមែនទេ

ហាហ្វេស