ឈីស្ទាព្រៃឈើឧទ្យានផេន

ដើមស្រល់ដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៅក្រោមមេឃពពក

ចំណងជើង

  • ឈីស្ទាព្រៃឈើឧទ្យានផេន

    ដើមស្រល់ដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៅក្រោមមេឃពពក

ការពិពណ៌នា

ដើមស្រល់នៅឧទ្យាន Chitgar Forest នៅនិទាឃរដូវដែលមានមេឃពណ៌ខៀវនិងមេឃពពក

តិត្ថិភាពដោយ Picasa