កូនឆ្កែពណ៌ស

ឆ្កែពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងរដូវរងាព្រិល

ចំណងជើង

  • កូនឆ្កែពណ៌ស

    ឆ្កែពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងរដូវរងាព្រិល

ការពិពណ៌នា

ឆ្កែពណ៌សនៅវិហារគ្រឹស្តប៉ាន់ធើរុង
ខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់
បែបផែន
ការបែងចែកពណ៌តាមការបែងចែករបស់នីកូ
ការតុបតែងធម្មជាតិដោយជាតិនី