Chitger ტყის პარკის ფიჭვის ხეები

მაღალი სიმჭიდროვე ფიჭვის ხეები მოღრუბლული ცის ქვეშ

სათაური

  • Chitger ტყის პარკის ფიჭვის ხეები

    მაღალი სიმჭიდროვე ფიჭვის ხეები მოღრუბლული ცის ქვეშ

აღწერა

ფიჭვის ხეები ჩიტის ტყის პარკში გაზაფხულზე ლურჯი ცის და ღრუბლის ცის ქვეშ

სანთარია Picasa- ს მიერ